Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

Cel kształcenia

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad dzieckiem* ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi oraz prowadzi profilaktykę i edukację zdrowotną.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi wynosi 120 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 50 godzin,

zajęcia praktyczne – 70 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Pielęgnowanie dziecka w schorzeniach narządu słuchu i równowagi

10

pracownia audiologiczna

 

 

 

 

 

 

klinika albo oddział otorynolaryngologii dziecięcej/ otolaryngologii dziecięcej

14

 

 

 

 

 

 

 

 

56

120

II

Pielęgnowanie

dziecka w ostrych

i przewlekłych

schorzeniach nosa

i zatok przynosowych

10

III

Pielęgnowanie

dziecka w schorzeniach jamy

ustnej, gardła i przełyku

12

IV

Pielęgnowanie dziecka w ostrych

i przewlekłych schorzeniach krtani i dolnych dróg

oddechowych

12

V

Pielęgnowanie

dziecka w

schorzeniach szyi

6

 

Łączna liczba godzin

50

 

70

120

 

Start kursu: 
luty 2019

Pozostałe kursy w tej kategorii

Edukator w cukrzycy
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Leczenie ran
Leczenie ran
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Wykonanie badania spirometrycznego
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Podstawy języka migowego
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne
Dializoterapia
Kompresjoterapia
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II
Endoskopia
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA