Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki/położnej do samodzielnej, kompleksowej opieki nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 129 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 29 godzin,

ćwiczenia (sala do ćwiczeń) – 75 godzin,

zajęcia praktyczne – 25 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  -

 

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Liczba godzin ćwiczenio-
wych

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażowych

Łączna liczba godzin
kontrakto-wych

 

I

Ogólne zasady funkcjonalnej insulinoterapii. Ciągły podskórny wlew insuliny – charakterystyka metody

10

-

-

-

10

II

Wykorzystanie osobistej pompy insulinowej w terapii cukrzycy

10

40

Oddział

diabetologii

dziecięcej

 

albo

 

Oddział

diabetologii

dorosłych

 

albo

 

Poradnia

cukrzycowa

dla dzieci/dla

dorosłych

10

60

III

Sytuacje szczególne podczas leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny

6

15

5

26

IV

Systemy ciągłego monitorowania glikemii

3

20

10

33

 

Łączna liczba godzin

29

75

 

25

129

 

 

Start kursu: 
luty 2019

Pozostałe kursy w tej kategorii

Edukator w cukrzycy
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Leczenie ran
Leczenie ran
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Wykonanie badania spirometrycznego
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Podstawy języka migowego
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne
Dializoterapia
Kompresjoterapia
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II
Endoskopia
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA