Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania

Cel kształcenia

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem poddawanym procedurom z zakresu diagnostyki i terapii, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej oraz specyfiką pracy z otwartymi źródłami promieniowania.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznymi terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania wynosi 67 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 32 godziny,

zajęcia praktyczne – 35 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  -

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Ochrona radiologiczna z elementami radiofarmakologii i technik obrazowania

10

Pracownia lub Zakład medycyny nuklearnej wykonujący świadczenia z zakresu diagnostyki i terapii radioizotopowej o profilu onkologicznym, endokrynologicznym i kardiologicznym

35

67

II

Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową w trakcie diagnostyki i terapii radioizotopowej

10

III

Opieka nad pacjentem w radioizotopowej diagnostyce i terapii endokrynologiczej

2

IV

Opieka nad pacjentem w radioizotopowej diagnostyce kardiologicznej

6

V

Inne badania scyntygraficzne

4

 

Łączna liczba godzin

32

 

35

67

 

Start kursu: 
Marzec 2019

Pozostałe kursy w tej kategorii

Edukator w cukrzycy
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Leczenie ran
Leczenie ran
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Wykonanie badania spirometrycznego
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Podstawy języka migowego
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne
Dializoterapia
Kompresjoterapia
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II
Endoskopia
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA