OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarek do profesjonalnego, samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z profilaktyką i opieką nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 145 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 49 godzin,

zajęcia praktyczne – 96 godzin

 

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

lp

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba 

godzin 

stażu

Łączna 

liczba 

godzin

 

1

Profilaktyka i kliniczne podstawy POChP 

10

-

-

10

2

Badanie spirometryczne - wykonanie i wstępna ocena 

11

Pracownia spirometryczna/ Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

25

36

3

Kompleksowa opieka nad chorym z POChP 

18

Oddział chorób płuc albo

Oddział chorób wewnętrznych (realizujący świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów z POChP)

35

71

Oddział rehabilitacji pulmonologicznej albo

Oddział chorób płuc/oddział chorób wewnętrznych (prowadzący rehabilitację pulmonologiczną na rzecz pacjentów z POChP)

18

4

Domowe leczenie tlenem (DLT) 

10

Poradnia domowego leczenia tlenem albo Zakład opieki paliatywnej prowadzący tlenoterapię w warunkach domowych albo Zakład opiekuńczo-leczniczy (z zakontraktowanym świadczeniem w zakresie DLT)

18 28

ŁĄCZNIE

49

 

96

145

Start kursu: 
Marzec 2019

Pozostałe kursy w tej kategorii

Edukator w cukrzycy
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Leczenie ran
Leczenie ran
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Wykonanie badania spirometrycznego
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Podstawy języka migowego
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne
Dializoterapia
Kompresjoterapia
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II
Endoskopia
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA