Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Cel kształcenia

Pielęgniarka, położna sprawuje opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów wynosi 70 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 35 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

 

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych

6

-

-

6

II

Podawanie leków przeciwnowotworowych

9

dla pielęgniarek oddział chemioterapii albo oddział onkologii stacjonarnej*

 oraz

 

oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium)

 

dla położnych

oddział chemioterapii stacjonarnej*

 

 oddział ginekologii onkologicznej *

 

oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium)

25

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

15

 

 

10

64

III

Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego

6

IV

Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu

14

 

Łączna liczba godzin

35

 

35

70

 

 

Start kursu: 
Marzec 2019

Pozostałe kursy w tej kategorii

Edukator w cukrzycy
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Leczenie ran
Leczenie ran
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Wykonanie badania spirometrycznego
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Podstawy języka migowego
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne
Dializoterapia
Kompresjoterapia
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II
Endoskopia
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA