Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Cel kształcenia

Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 330 godz.;

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

 

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u pacjentów dorosłych

30

Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe:

 

345

neurochirurgii

35

torakochirurgii

35

kardiochirurgii,

35

laryngologii i chirurgii głowy i szyi

35

okulistyki

35

chirurgii naczyniowej

35

położnictwa i ginekologii

35

urologii

35

ortopedii

35

III

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne w specjalistycznych procedurach zabiegowych u dzieci

30

Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe u dzieci

35

65

IV

Specjalistyczne techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych u pacjentów w skrajnych stanach bezpośredniego zagrożenia życia

30

Blok operacyjny kardiochirurgii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem techniki krążenia pozaustrojowego

35

100

0ddział intensywnej terapii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem technik dializacyjnych oraz terapii ECMO

35

V

Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dorosłych

30

Oddział intensywnej terapii dorosłych

35

170

Oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej

35

Oddział intensywnej terapii torakochirurgicznej

35

Oddział intensywnej terapii neurochirurgicznej

35

VI

Intensywna terapia i specjalistyczna opieka pielęgniarska w intensywnej terapii dzieci

30

Oddział intensywnej terapii

dzieci

35

65

VII

Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci

30

Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dorosłych

20

70

Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dzieci

20

VIII

Medycyna ratunkowa

40

Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

14

54

 

Łączna liczba godzin

330

 

649

979

Start kursu: 
Maj 2019