Pielęgniarstwo chirurgiczne

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 490 godzin,

zajęcia praktyczne – 350 godzin

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Wybrane aspekty leczenia w chirurgii

50

Klinika/oddział chirurgii ogólnej + sala opatrunkowa

35

85

III

Ocena stanu zdrowia pacjenta w chirurgii

25

Klinika/oddział chirurgii ogólnej albo urazowej

7

32

IV

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogolnej

90

Ambolatorium chirurgiczne

21

153

Klinika/oddzial chirurgii ogólnej

42

V

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej i ortopedii

40

Ambulatorium chirurgii urazowej albo poradnia urazowo-ortopedyczna

21

96

Klinika/oddział ortopedii albo chirurgii urazowej

35

VI Pielęgnowanie pacjenta w oddziale neurochirurgii 20 Klinika/oddział neurochirurgii 21 41
VII Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii 60 Klinika/oddział kardiochirurgii

14

 

28

 

21

123
Klinika/oddział chirurgii naczyniowej
Klinika/oddział torakochirurgii
VIII Pilęgnowanie pacjenta w oddziale urologii 30 Klinika/oddział urologii 35 65
IX Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego 40 Klinika/oddział chirurgii dzieci 35 75
X Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 25 Szpitalny oddział ratunkowy

21

 

14

60
Zespół ratownictwa medycznego

 

Łączna liczba godzin

490

 

350

840

Start kursu: 
Maj 2019