Pielęgniarstwo operacyjne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 836 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 311 godzin,

zajęcia praktyczne – 525 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne

15

-

-

15

III

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej

15

Blok operacyjny chirurgii małoinwazyjnej
oraz
Sala operacyjna inwazyjnej chirurgii endoskopowej

70

85

IV

Pielęgniarstwo operacyjne w neurochirurgii

16

Blok operacyjny neurochirurgii

49

65

V

Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii i położnictwie

15

Blok operacyjny ginekologii i położnictwa

35

50

VI

Pielęgniarstwo operacyjne w ortopedii i traumatologii

18

Blok operacyjny ortopedii i traumatologii

42

60

VII

Pielęgniarstwo operacyjne w urologii

15

Blok operacyjny urologii

35

50

VIII

Pielęgniarstwo operacyjne w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej

20

Blok operacyjny kardiochirurgii

70

90

IX

Pielęgniarstwo operacyjne w torakochirurgii

12

Blok operacyjny torakochirurgii

28

40

X

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii naczyń

18

Blok operacyjny chirurgii naczyń

42

60

XI

Pielęgniarstwo operacyjne w otolaryngologii

10

Blok operacyjny otolaryngologii

35

45

XII

Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

10

Blok operacyjny chirurgii plastycznej/rekonstrukcyjnej

35

45

XIII

Pielęgniarstwo operacyjne w okulistyce

14

Blok operacyjny okulistyki

28

42

XIV

Pielęgniarstwo operacyjne w transplantologii

9

Blok operacyjny transplantologii

21

30

XV

Pielęgniarstwo operacyjnej w chirurgii dziecięcej

14

Blok operacyjny chirurgii dziecięcej

35

49

 

Łączna liczba godzin

311

 

525

836

 

Start kursu: 
luty 2019