Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Cel kształcenia

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 844 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 565 godzin;

zajęcia praktyczne – 279 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Mikrobiologia

73

Pracownia mikrobiologii

35

108

III

Immunologia i szczepienia ochronne

30

-

-

 

IV

Choroby zakaźne

50

Oddział zakaźny

35

85

V

Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

102

Oddział intensywnej terapii

35

256

Oddział dializ

21

Oddział zachowawczy

21

Oddział zabiegowy

21

Blok operacyjny

21

Oddział położniczo-noworodkowy i ginekologii

35

VI

Higiena szpitalna

60

-

-

60

VII

Badania w epidemiologii

40

-

-

40

VIII

Organizacja pracy pielęgniarki, położnej specjalisty ds. epidemiologii

100

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych

55

155

 

Łączna liczba godzin

565

 

279

844