Pielęgniarstwo geriatryczne

Cel kształcenia

Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 580 godzin,

zajęcia praktyczne – 245 godzin

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Patofizjologia procesu starzenia

30

-

-

30

III

Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości

30

Podstawowa opieka zdrowotna (środowisko zamieszkania osób starszych)

15

45

IV

Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie. Aspekty prawne dotyczące osób w wieku podeszłym

20

-

-

20

V

Aspekty demograficznospołeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa

15

-

-

15

VI

Całościowa ocena geriatryczna

10

-

-

10

VII

Opieka pielęgniarska w schorzeniach wieku podeszłego

165

Oddział psychiatryczny

20

290

Oddział ortopedii

35

Oddział neurologiczny

35

Oddział geriatryczny albo Oddział internistyczny

35

VIII

Opieka pielęgniarska nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym

155

Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

35

225

Zakład albo Oddział rehabilitacji

35

IX

Wybrane problemy opieki

paliatywnej w geriatrii

45

Zakład opieki paliatywno-hospicyjnej

35

80

 

Łączna liczba godzin

580

 

245

825