Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 854 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 522 godziny dydaktyczne,

zajęcia praktyczne – 332 godziny dydaktyczne.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Współczesne kierunki opieki nad kobietą

15

-

-

15

III

Specjalistyczna opieka położniczoginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym

26

Poradnia położniczoginekologiczna

8

50

Oddział leczenia niepłodności albo Poradnia leczenia niepłodności

16

IV

Specjalistyczna opieka położnicza w przebiegu ciąży

54

Szkoła rodzenia

6

120

Oddział patologii ciąży

20

Poradnia położniczo-ginekologiczna

20

Pracownia/Gabinet USG

20

V

Specjalistyczna opieka położnicza nad kobietą rodzącą

60

Blok porodowy z salą porodów rodzinnych

40

100

VI

Specjalistyczna opieka położnicza nad położnicą i noworodkiem

60

Oddział położniczonoworodkowy

40

110

Poradnia laktacyjna

10

VII

Specjalistyczna opieka ginekologiczna nad dziewczynką w okresie dojrzewania

34

Poradnia położniczoginekologiczna albo Poradnia ginekologii dziecięcej albo

Poradnia ginekologii

wieku rozwojowego

16

50

VIII

Specjalistyczna opieka ginekologiczna – wybrane problemy ginekologiczne wieku rozrodczego

54

Oddział ginekologii albo Oddział endokrynologii ginekologicznej

40

94

IX

Specjalistyczna opieka ginekologiczna w okresie klimakterium i senium

34

Poradnia ginekologiczna

16

50

X

Specjalistyczna opieka ginekologiczna w zakresie onkologii ginekologicznej

75

Poradnia onkologiczno-ginekologiczna

40

155

Oddział onkologii ginekologicznej

40

 

Łączna liczba godzin

522

 

332

854

 

Warunkiem zakwalifikownia na specjalizację jest spełnienie przez położną wymogów zawartych w art.67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnych, a ponadto posiadanie zaświadczenia ukończonych kursów specjalistycznych RKO noworodka, Leczenia ran oraz badań fizykalnych.