Pielęgniarstwo internistyczne

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 430 godzin, w tym 54 godziny zajęćwarsztatowych/ćwiczeniowych;

zajęcia praktyczne – 427 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu krążenia

50

Oddział kardiologii dorosłych Oddział intensywnej opieki kardiologicznej

35

35

120

III

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu oddechowego

35

Oddział pulmonologii

 

Pracownia endoskopii

 

Pracownia spirometryczna

 

Pracownia gazometryczna

 

Pracownia testów

alergologicznych

 

21

 

5

 

6

 

5

 

5

 

77

IV

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego

40

Oddział gastroenterologii

35

75

V

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu moczowego

30

Oddział nefrologii

 

Stacja dializ/ośrodek dializ otrzewnowych

21

 

 

14

65

VI

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi

40

Oddział chorób

metabolicznych

albo

Oddział endokrynologiczny dla

dorosłych

Poradnia endokrynologiczna

dla dorosłych

albo

Poradnia chorób

metabolicznych

albo

Poradnia diabetologiczna

35

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

110

VII

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi

50

Oddział hematologii

 

Gabinet zabiegowy

Pobyt dzienny

21

 

7

 

7

85

VIII

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami reumatycznymi

20

Oddział reumatologii

Pokój wlewów leczenia biologicznego

Gabinet zabiegowy

21

 

7

 

7

55

IX

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi

25

Oddział neurologiczny z

pododdziałem udarów mózgu

 

Oddział intensywnej opieki

neurologicznej (OION)

albo

 

Odział wzmożonej opieki

neurologicznej

 

35

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

95

X

Pielęgnowanie chorego w okresie starości

15

-

-

15

XI

Wybrane aspekty opieki paliatywnej

15

Oddział opieki paliatywnej

35

50

 

Łączna liczba godzin

430

 

427

857

Start kursu: 
Maj 2019