Pielęgniarstwo neonatologiczne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 475 godzin,

zajęcia praktyczne – 365 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Współczesne kierunki opieki w pielęgniarstwie neonatologicznym

30

-

-

30

III

Uwarunkowania zdrowia noworodka i ocena jego stanu

50

Oddział położniczo-noworodkowy

35

85

IV

Opieka nad noworodkiem zdrowym

70

45

115

V

Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym

40

Oddział patologii noworodka albo Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN)

40

80

VI

Opieka nad noworodkiem chorym

80

Oddział chirurgii dziecięcej z profilem

noworodkowym

 Oddział patologii

noworodka

35

 

 

105

220

VII

Opieka nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia

95

Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN)

105

200

 

Łączna liczba godzin

475

 

365

840