Pielęgniarstwo onkologiczne

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 485 godzin;

zajęcia praktyczne – 315 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin stażu

 

Łączna liczba godzin kontaktowych

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Wprowadzenie do pielęgniarstwa onkolicznego

85

-

 

 

-

 

85

III

Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych

30

-

 

-

30

IV

Pielęgnowanie dorosłego z chorobą nowotworową

40

Oddział chemioterapii:

- oddział chemioterapii stacjonarnej - 42 godz.

- oddział chemioterapii dziennej - 28 godz.

70

 

 

 

 

 

70

 

 

 

70

360

Oddział radioterapii:

- oddział stacjonarny radioterapii - 35 godz.

-zakład radioterapii - 14 godz.

-oddział brachytarapii - 21 godz.

Oddział chirurgii onkologicznej - 60 godz.

+ Blok operacyjny - 10 godz.

V

Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową

30

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

35

70

VI

Leczenie wspomagające w onkologii

35

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

35

VII

Opieka paliatywna

40

Hospicjum stacjonarne - 35 godz. oraz Paliatywna opieka domowa - 35 godz.

70

110

 

Łączna liczba godzin

485

 

315

800