Pielęgniarstwo pediatryczne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych; edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny; współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 810 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 460 godzin,

zajęcia praktyczne – 350 godzin.

PLAN NAUCZANIA

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego

40

-

-

40

III

Dziecko zdrowe

60

 Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień

35

123

Szkoła podstawowa

28

IV

Dziecko w chorobie ostre

40

Oddział pediatryczny

35

131

Oddział chirurgii dziecięcej

35

Oddział zakaźny dziecięcy

21

V

Dziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

25

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci

21

60

Zespół ratownictwa medycznego

14

VI

Dziecko z chorobą przewlekłą

70

Oddział pediatryczny o profilu neurologicznym, endokrynologicznym, reumatologicznym, alergologicznym, nefrologicznym lub gastroenterologicznym

35

105

VII

I Dziecko niepełnosprawne

40

Odział rehabilitacji albo

Oddział rehabilitacji neurologicznej

(neurologii)

Szkoła integracyjna albo

Szkoła specjalna dla dzieci

21

 

 

 

14

75

VIII

Dziecko z chorobą nowotworową

35

Oddział onkologii dziecięcej/ Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

21

70

Oddział chemioterapii dziennej/Oddział chemioterapii ambulatoryjnej

14

IX

Opieka paliatywna w pediatrii

15

Hospicjum dla dzieci stacjonarne albo domowe

14

29

X

Pediatria społeczna

25

Dom małego dziecka

14

42

Oddział psychiatrii dzieci i młodzieży

28

 

Łączna liczba godzin

 

 

350

810

Start kursu: 
Październik 2018