Pielęgniarstwo psychiatryczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do: samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych; pełnienia roli lidera; wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej; oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 400 godzin,

zajęcia praktyczne – 425 godzin

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Ochrona zdrowia psychicznego

45

Poradnia zdrowia psychicznego (PZP)

40

85

III

Organizacja opieki psychiatrycznej

20

-

-

20

IV

Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody leczenia

70

-

-

70

V

Komunikowanie interpersonalne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi

45

-

-

45

VI

Profesjonalna opieka pielęgniarska nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

65

Oddział ogólnopsychiatryczny dla dorosłych

105

380

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

70

Oddział psychogeriatryczny

70

Oddział detoksykacyjny albo

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu albo

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

70

VII

Psychoedukacja i rehabilitacja psychiatryczna

45

Oddział (zespół) leczenia środowiskowego

35

115

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

35

 

Łączna liczba godzin

400

 

425

825