Pielęgniarstwo rodzinne

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne, w tym:

zajęcia teoretyczne – 495 godzin,

zajęcia praktyczne – 329 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Praca położnej w środowisku rodzinnym

40

Praktyka położnej POZ

70

124

MOPR (Ośrodek Pomocy Rodzinie) albo Centrum Pomocy Kryzysowe

14

III

Promocja zdrowia prokreacyjnego i planowanie rodziny

30

-

-

30

IV

Organizacja i prowadzenie szkoły dla rodziców

20

Szkoła dla rodziców

7

27

V

Opieka położnicza

100

Oddział położniczo-noworodkowy

14

184

Oddział ciąży powikłanej

35

Sala porodowa

35

VI

Poradnictwo laktacyjne

30

Poradnia laktacyjna

14

44

VII

Opieka nad noworodkiem

50

Oddział noworodkowy ze stanowiskiem intensywnej opieki neonatologicznej

28

85

Poradnia neonatologiczna albo Poradnia patologii noworodka

7

VIII

Opieka ginekologiczna i onkologiczna

60

Oddział ginekologii

70

130

IX

Badanie fizykalne w położnictwie, neonatologii i ginekologii

40

Pracownia USG

35

75

X

Choroby zakaźne i infekcyjne w położnictwie, neonatologii i ginekologii oraz szczepienia ochronne

15

-

-

15

 

Łączna liczba godzin

495

 

329

824

 

Warunkiem zakwalifikownia na specjalizację jest spełnienie przez położną wymogów zawartych w art.67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnych, a ponadto posiadanie zaświadczenia ukończonych kursów specjalistycznych RKO, RKO noworodka oraz badań fizykalnych.

 

Start kursu: 
Wrzesień 2019