Zapytania ofertowe

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWOEGO NRr 2/5.4/2017 z 25.04.2017r. 

Za najlepszą ofertę uznano: 

Know-How.Exchange sp z o. o.

ul. Warszawska 6 lok. 32

15-063 Białystok, Polska

Serdecznie dziekujemy za złożenie ofert pozostałym firmom.