logo-ekspert

Bezpłatne szkoły. Szkolenia

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz stanowiskiem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczącym prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, uzgodnionym z Departamentem Prawnym i Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, a przekazanym organizatorom kształcenia w dniu 28 kwietnia 2017 uprzejmie informujemy, iż:

  • Kształcenie rozpoczęte do dnia 30 czerwca 2017 r. będzie kontynuowane do chwili jego zakończenia na dotychczasowych zasadach tj. poza systemem SMK.
  • Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem SMK.

Centrum Edukacji „Ekspert” – zachęca pielęgniarki, położne do założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, w celu dokonywania czynności w tym Systemie, w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Poniżej podpowiadamy i przedstawiamy Państwu kolejność niezbędnych działań:

1. Przed założeniem konta w Systemie SMK, w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie ePUAP tzn. wypełnić krótki formularz rejestracyjny na stronie ePUAP http://epuap.gov.pl w celu uzyskania darmowego, bezpiecznego podpisu elektronicznego, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, potwierdzić profil zaufany udając się do najbliższego urzędu z dowodem osobistym lub paszportem. Lista punktów potwierdzających znajduje się na https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList.

Uwagi:

  • Na podany przy zakładaniu konta adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie, że użytkownik zarejestrował konto na platformie ePUAP. Założenie konta nie jest jednoznaczne z posiadaniem Profilu Zaufanego.
  • Jeśli użytkownik poprawnie wypełnił pole PESEL podczas rejestracji konta, system automatycznie złoży za niego wniosek o Profil Zaufany. Jeśli użytkownik nie wypełnił tego pola podczas rejestracji, to po zalogowaniu na swoje konto, może złożyć wniosek o Profil Zaufany.

2. Założenie konta w Systemie SMK na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl.

  • Rejestracja użytkownika w Systemie jest możliwa poprzez złożenie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie logowania. W tym celu należy kliknąć przycisk Załóż konto. Po wybraniu akcji wyświetli się formularz rejestracyjny dla nowego użytkownika.
  • W procesie logowania do systemu i rejestracji nowego użytkownika oraz wylogowania się z aplikacji należy postępować zgodnie z podpowiedziami na stronie.
  • Instruktaż postępowania dla nowego użytkownika systemu SMK znajduje się w załączniku poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

  • w sekretariacie przy ul. Przejazd 2a/1, 15-430 Białystok
  • telefonicznie pod numerem 85 66 26 300, 504 067 823
  • pocztą elektroniczną na adres: ekspert_edu@wp.pl
Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

1 + 2 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922