logo-ekspert

Bezpłatne szkoły. Szkolenia

Opiekun medyczny to stosunkowo nowy zawód, który powstał w 2007 roku z inicjatywy Ministra Zdrowia w związku z rosnącym trendem starzenia się społeczeństw i związanym z tym zapotrzebowaniem na osoby opiekujące się ludźmi starszymi, chorymi i niesamodzielnymi. Do zadań opiekuna medycznego należy pomaganie takim osobom w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb życiowych, a także rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.

Predyspozycje i umiejętności opiekuna medycznego

Opiekun medyczny w naszym kraju działa w obrębie systemu opieki zdrowotnej, dlatego też powinien posiadać szereg różnorodnych cech i kwalifikacji niezbędnych dla radzenia sobie z rozmaitymi wyzwaniami stojącymi przed pracownikiem służby zdrowia. Powinien on więc na starcie przejawiać zainteresowania pedagogiczne i psychologiczne oraz cechować się wrażliwością, życzliwością i zdolnością do empatii. Istotnymi zaletami będą także spostrzegawczość i zdolność szybkiego reagowania na pojawiające się problemy, a także rozwaga i opanowanie w trudnych sytuacjach.

Jeżeli chodzi o kwalifikacje, jakie można nabyć podczas 3 semestrów (1,5 roku) nauki w bezpłatnym studium medycznym w Białymstoku na kierunku opiekun medyczny, to obejmują one:

  • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
  • pomoc w zaspokajaniu potrzeb o charakterze bio-psycho-społecznym,
  • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • dezynfekcja narzędzi do zabiegów,
  • współpraca z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną.

Opiekun medyczny jest najbardziej uniwersalnym spośród wszystkich zawodów medycznych, umożliwiając pracę w różnorodnych placówkach, takich jak: ośrodki rehabilitacyjne, zakłady opiekuńcze, szpitale, sanatoria czy inne placówki opieki zdrowotnej. Tego typu zawód można także wykonywać za granicą, gdzie jest duży popyt na usługi opiekuńcze.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

1 + 4 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922