logo-ekspert

Bezpłatne szkoły. Szkolenia

Edukacja z wieloletnią tradycją

W „Ekspercie” zatrudniamy najlepszych lektorów, tak teoretyków jak i praktyków. Pracują dla nas nauczyciele akademiccy z całej Polski, a także eksperci, którzy doświadczenie zdobywali w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych: prawnicy, lekarze, radcy prawni, handlowcy, specjaliści marketingu, reklamy i zarządzania, dziennikarze z mediów ogólnopolskich, wykładowcy BHP z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów.

O jakości naszych szkoleń najlepiej świadczą niezwykle wysokie oceny, jakie uczestnicy kursów i szkoleń wystawiają trenerom „Eksperta”. Pokrywają się one także z ocenami wystawianymi przez osoby kontrolujące. Setki uczestników naszych szkoleń podkreśla nieustannie wysoki stopień kompetencji trenerów, ich kulturę osobistą, życzliwość i umiejętność przekazywania często skomplikowanej i coraz trudniejszej wiedzy.

Posiadamy również pisemne podziękowania od przedsiębiorstw i instytucji administracji publicznej i samorządowej, które potwierdzają przydatność przeszkolonych przez nas osób do coraz bardziej skomplikowanych wymogów gospodarki i administracji XXI wieku.

Na podst. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1999r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” został wpisany:

 • do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej prowadzonej przez Urząd Miejski w Białymstoku pod poz. 47.
 • do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli pod poz. 18.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku pod numerem 2.20/00015/2005.

Ośrodek specjalizuje się w przygotowywaniu różnych środowisk społecznych do wyzwania, przed jakimi one stają oni w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.. Nowoczesne sposoby zarządzania, dostosowywanie do szeroko pojętych norm i gospodarczych obyczajów unijnych, funkcjonowanie przedsiębiorstw – ale także osób fizycznych – w nowej rzeczywistości – oto główne tematy naszej działalności.

W związku z tym uczestniczymy w kilku programach, które finansuje Unia Europejska:

 1. Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza „Szkolenie dla pracowników MSP” na Podlasiu.
 2. Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich- Szkolenia i doradztwo dla bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem na Mazowszu.
 3. Projekt „Nowe Perspektywy- doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy”, Działanie 2.4 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

Ośrodek Szkoleniowy Ekspert specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:

 • prawa
 • ekonomii
 • marketingu
 • BHP
 • specjalistycznych dla ochrony zdrowia.

Posiadamy zezwolenia ministerialne na prowadzenie szkoleń:

 • dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • audytora wewnętrznego w administracji publicznej,
 • syndyka masy upadłościowej

oraz upoważnienie:

 • Urzędu Służby Cywilnej w Warszawie na prowadzenie kursów przygotowawczych do egzaminu na urzędnika państwowego,
 • Wojewody Podlaskiego na prowadzenie kursów dla kandydatów na pilotów wycieczek,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na prowadzenie specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823
pon: 8:00-17:00 wt-pt:08:00-16:00

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

13 + 1 =

REKRUTACJA-TRWA-1024x922