logo-ekspert

Szkolenia zawodowe

Agent celny

Cel kształcenia: przygotowanie uczestników do egzaminu dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej. 

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Agent celny
TYP: Szkolenia zawodowe

Program szkolenia obejmuje

Wspólnotowe przepisy celne

 • przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • elementy służące do naliczania należności celnych
 • wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty
 • przeznaczenia celne
 • operacje uprzywilejowane
 • dług celny
 • system zwolnień
 • własność intelektualna

Krajowe przepisy celne

 • właściwość organów celnych
 • postępowanie celne
 • zgłoszenia celne
 • zwolnienia celne
 • INTRASTAT
 • wzory obowiązujących druków

Przepisy o podatku akcyzowym

 • obowiązek akcyzowy
 • towary akcyzowe
 • zwolnienia akcyzowe
 • składy podatkowe
 • organizacja obrotu towarami akcyzowymi
 • procedura zawieszenia akcyzy
 • zabezpieczenia akcyzowe
 • wzory obowiązujących druków

Taryfa celna importowa

 • nomenklatura celna
 • ogólne zasady interpretacji nomenklatury scalonej
 • założenia polityki celnej i wysokość stawek celnych
 • omówienie zasad klasyfikacji taryfowej towarów
 • generalny system preferencji celnych
 • umowy dwu- i wielostronne o znoszeniu ceł.

Dokumenty obowiązujące przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej:

 • Jednolity Dokument Administracyjny SAD
  – zakres stosowania
  – sposób wypełniania
 • pozostałe dokumenty

Podsumowanie i ćwiczenia praktyczne

 • wypełnianie dokumentów
 • praktyczna klasyfikacja towarów taryfy celnej importowej
 • akcyza
 • NTRASTAT
 • VAT

Naszą ofertę w szczególności kierujemy do:

 • pracowników agencji celnych,
 • składów celnych,
 • olnych obszarów celnych,
 • firm zajmujących się eksportem i importem,
 • firm przewozowych,
 • firm spedycyjnych,
 • dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami celnymi.

Ukończenie kursu daje możliwość znalezienia pracy w w/w firmach. Jednak największe szanse i możliwości wysokich zarobków mają osoby, które zdadzą egzamin państwowy w Warszawie.

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Profesjonalne szkolenia i kursy

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

5 + 2 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922