logo-ekspert
Policealne studium zawodowe
Asystentka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód asystentki stomatologicznej w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Nauka na tym kierunku trwa 1 rok. Ten zawód może wykonywać każda osoba, posiadająca stosowne wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie, czyli ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci w zawodzie asystentka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych. Poza tym absolwent tego kierunku może zatrudnić się na przykład w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych. Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
Weź udział w rekrutacji
ZAWÓD: Asystentka stomatologiczna
CZESNE: Brak opłat CZAS TRWANIA: 1 rok (2 semestry) SYSTEM NAUKI: Stacjonarny Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza stomatologa;
 • przygotowywać pacjenta do zabiegu;
 • asystować lekarzowi stomatologowi w czasie wykonywania zabiegów;
 • pomagać lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych;
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny;
 • przechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne;
 • prowadzić dokumentację medyczną i wykonywać czynności administracyjne.
 • MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.01. odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Potencjalne miejsca pracy

Po ukończeniu tego kierunku łatwo znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:
 • gabinetach stomatologicznych;
 • klinikach stomatologicznych;
 • szkolnych gabinetach stomatologicznych.

Zapewniamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne

Uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny

Szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła zaoczna "Ekspert" realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

8 + 11 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert