logo-ekspert

Szkolenia zawodowe

Audytor

Cel szkolenia: omówienie metod przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych działających zgodnie ze standardami określonymi przez Ministerstwo Finansów, przy uwzględnieniu standardów międzynarodowych.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Audytor
TYP: Szkolenia zawodowe

Naszą ofertę w szczególności kierujemy do:

 • pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw,
 • kwestorów uczelni państwowych,
 • pracowników administracji rządowej.
 • pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • pracowników należących do sektora finansów publicznych państwowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku do Komunikatu nr 13/KF/2005 Ministra Finansów z dnia 9 września 2005 r. (poz. 105), opisujące szczegółowy zakres tematyczny poruszany na egzaminie na audytora wewnętrznego.

Program szkolenia

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku do Komunikatu nr 13/KF/2005 Ministra Finansów z dnia 9 września 2005 r. (poz. 105), opisujące szczegółowy zakres tematyczny poruszany na egzaminie na audytora wewnętrznego.

 

Obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu administracji publicznej.
 • Ustrój administracji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych.
 • Zamówienia publiczne.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy.
 • Mikroekonomia – podstawowe zagadnienia.
 • Finanse publiczne.
 • Jednostki sektora finansów publicznych.
 • Zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
 • Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna jednostek sektora finansów publicznych.
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Standardy audytu wewnętrznego.
 • Procedury i techniki audytu wewnętrznego.

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Profesjonalne szkolenia i kursy

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

14 + 6 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922