logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Chirurgia jednego dnia

Cel kształcenia:

 • poznanie organizacji oraz funkcjonowania ośrodków chirurgii jednego dnia,
 • teoretyczne przygotowanie pielęgniarki do objęcia profesjonalną, kompleksową opieką pacjentów w ośrodkach chirurgii jednego dnia,
 • kształtowanie samodzielnej, aktywnej postawy pielęgniarki w edukacji pacjenta i jego rodziny,
 • zapoznanie pielęgniarki z rodzajami ran i nowoczesnymi metodami ich leczenia,
 • zapoznanie pielęgniarki z problemem bólu występującym u pacjentów po zabiegach w ramach chirurgii jednego dnia.
Wypełnij zgłoszenie
KURS: Chirurgia jednego dnia
TYP: Kursy dokształcające dla pielęgniarek i położnych

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu wynosi 30 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne 20 godzin,
 • zajęcia praktyczne – stażowe 10 godzin.

Plan nauczania

Zajęcia teoretyczne:

 • Specyfika ośrodka chirurgii jednego dnia 12 godzin
 • Rany i zakażenia w chirurgii 3 godziny
 • Zwalczanie bólu 5 godzin

Zajęcia praktyczne – stażowe obejmują:

 • Ambulatorium chirurgii / Chirurgia jednego dnia 10 godzin

Kurs kończy się zaliczeniem części teoretycznej – test, części praktycznej – świadczenia zdrowotne i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

15 + 9 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert