logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
TYP: Kursy specjalistyczne dla położnych

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne  35 godzin, w tym 10 godzin ćwiczeń w warunkach symulowanych lub w warunkach naturalnych;
  • zajęcia praktyczne  55 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

 

I

Monitorowanie czynności

serca płodu oraz czynności

skurczowej macicy w ciąży

i podczas porodu z

zastosowaniem

kardiotokografii

8 Sala porodowa; Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna 14 22
II Współczesne metody monitorowania dobrostanu płodu 20 Oddział patologii ciąży; Oddział perinatologii; Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna 27 47
III Monitorowanie dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu 7 Oddział patologii ciąży; Oddział perinatologii; Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna 14 21
  Łączna liczba godzin 35   55 90

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

12 + 4 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert