logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Ochrona zdrowia pracujących

Cel kształcenia: Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Ochrona zdrowia pracujących
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 800 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 415 godzin,

  • zajęcia praktyczne – 385 godzin

Plan nauczania

Lp. Moduł Teoria
(liczba godzin)
Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi 40 Wojewódzki ośrodek medycyny pracy (WOMP) 28 68
III Higiena pracy 30 Dział higieny pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej (SSE) 28 58
IV Medycyna pracy 100 Poradnia chorób zawodowych 70 240
Poradnia laryngologiczna 21
Poradnia okulistyczna 21
Poradnia dermatologiczna 14
Poradnia neurologiczna 14
V Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących 135 Podstawowa jednostka służby medycyny pracy 126 324
Poradnia rehabilitacyjna 35
Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych 14
Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej 14
Łączna liczba godzin 415 385 800

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

9 + 13 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert