logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Ochrona zdrowia pracujących

Cel kształcenia: Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Ochrona zdrowia pracujących
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 800 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 415 godzin,

  • zajęcia praktyczne – 385 godzin

Plan nauczania

Lp.ModułTeoria
(liczba godzin)
StażŁączna liczba godzin
PlacówkaLiczba godzin
IHumanistycznospołeczne podstawy specjalizacji110110
IIOrganizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi40Wojewódzki ośrodek medycyny pracy (WOMP)2868
IIIHigiena pracy30Dział higieny pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej (SSE)2858
IVMedycyna pracy100Poradnia chorób zawodowych70240
Poradnia laryngologiczna21
Poradnia okulistyczna21
Poradnia dermatologiczna14
Poradnia neurologiczna14
VPielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących135Podstawowa jednostka służby medycyny pracy126324
Poradnia rehabilitacyjna35
Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych14
Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej14
Łączna liczba godzin415385800

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

11 + 3 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922