logo-ekspert

Policealne studium zawodowe
Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to jeden z najbardziej uniwersalnych kierunków z oferowanych w naszym bezpłatnym studium medycznym, gdyż po jego ukończeniu można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy wymagają jej stale (osoby starsze czy niepełnosprawne). Umiejętności nabyte na tym kierunku stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej. Program nauczania na kierunku opiekun medyczny bezpłatnie odbywają się wykłady z przedmiotów medycznych i praktyczna nauka zawodu, odbywającą się w zakładach opieki zdrowotnej. Opiekun medyczny stanowi jedną z ważniejszych gałęzi zawodów medycznych. Jego istotna rola polega na tym, że często to właśnie opiekunowie mają najbliższy kontakt z pacjentem. Dzięki temu dokładnie poznają jego potrzeby i dokładną specyfikację choroby, przez co są w stanie skutecznie nieść pomoc potrzebującym.

Weź udział w rekrutacji
ZAWÓD: Opiekun medyczny

CZESNE: Brak opłat
CZAS TRWANIA: 1.5roku (3 semestry)
SYSTEM NAUKI: Stacjonarny

Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Do kompetencji Absolwenta kierunku opiekun medyczny należą wszelkie umiejętności, mające na celu nie tylko doraźną, ale także długofalową pomoc choremu. Są to między innymi:

 

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku i stopniu zaawansowania schorzenia;
 • pomoc choremu w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych oraz konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą.

Potencjalne miejsca pracy dla opiekuna medycznego:

 • placówki opieki zdrowotnej;
 • ośrodki rehabilitacyjne i sanatoria;
 • opieka środowiskowa i domowa;
 • fundacje i stowarzyszenia;
 • zakłady opiekuńcze i zakłady pomocy społecznej;
 • szpitale, oddziały opieki paliatywnej;
 • własna działalność.

Predyspozycje psychofizyczne do pracy w zawodzie opiekuna medycznego

Praca z pacjentami wiąże się z pewnymi obowiązkami oraz naturalnymi predyspozycjami, którymi powinien być obdarzony opiekun medyczny. Są to nie tylko konkretne zdolności fizyczne, jak na przykład wytrzymałość i siła, ale także wiele umiejętności miękkich, które są niezbędne do pracy z ludźmi. Opiekun medyczny jest wyjątkowo zobowiązany do posiadania zdolności organizowania swojej pracy, również pod presją czasu i okoliczności, a także szczególnego usposobienia, które pozwala na pracę z pacjentami. Z tego powodu każdy kandydat na stanowisko opiekuna medycznego powinien charakteryzować się następującymi predyspozycjami psychofizycznymi:

 

 • zainteresowanie humanistyczne i medyczne;
 • punktualność i zdyscyplinowanie;
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi;
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 • gotowość niesienia pomocy;
 • samokontrola;
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania;
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach;
 • zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne;
 • zdolności manualne;
 • dokładność i sumienność;
 • planowość i systematyczność działań;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość;
 • rzetelność;
 • poczucie odpowiedzialności;
 • zdolności organizacyjne.

Zapewniamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne

Uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny

Szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła zaoczna "Ekspert" realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

3 + 5 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert