Policealne studium zawodowe
Opiekun medyczny

Opiekun medyczny ze wszystkich kierunków medycznych jest najbardziej uniwersalny, gdyż po jego ukończeniu można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy pomocy wymagają stale (starszymi, niepełnosprawnymi). Umiejętności nabyte na tym kierunku stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej. Program nauczania obejmuje wykłady z przedmiotów medycznych i praktyczną naukę zawodu odbywającą się w zakładach opieki zdrowotnej.

Weź udział w rekrutacji
ZAWÓD: Opiekun medyczny

CZESNE: Brak opłat
CZAS TRWANIA: 1.5roku (3 semestry)
SYSTEM NAUKI: Zaoczny

Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • Asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • Podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Potencjalne miejsca pracy

 • Placówki opieki zdrowotnej;
 • Ośrodki rehabilitacyjne;
 • Opieka środowiskowa i domowa;
 • Fundacje i stowarzyszenia;
 • Sanatoria;
 • Zakłady opiekuńcze;
 • Zakłady pomocy społecznej;
 • Oddziały opieki paliatywnej;
 • Szpitale;
 • Możliwość otwarcia indywidualnej działalności.

Predyspozycje psychofizyczne do nauki w zawodzie

 • Zainteresowanie humanistyczne i medyczne;
 • Punktualność i zdyscyplinowanie;
 • Wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi;
 • Poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 • Gotowość niesienia pomocy;
 • Samokontrola;
 • Zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
 • Spostrzegawczość i szybkość reagowania;
 • Opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach;
 • Zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne;
 • Zdolności manualne;
 • Dokładność i sumienność;
 • Planowość i systematyczność działań;
 • Samodzielność w realizacji zadań;
 • Wrażliwość, życzliwość i cierpliwość;
 • Rzetelność;
 • Poczucie odpowiedzialności;
 • Zdolności organizacyjne.

Zapewniamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne

Uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny

Szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła zaoczna "Ekspert" realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

13 + 13 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

ekspert-edu