logo-ekspert

Policealne studium zawodowe

Bezpłatny kierunek opiekun medyczny — Białystok

Oferujemy nauczanie na bezpłatnym kierunku opiekun medyczny w szkole Ekspert, znajdującej się w Białymstoku. To jeden z najbardziej uniwersalnych kierunków z zakresu studium medycznego. Po jego ukończeniu można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy wymagają jej stale (osoby starsze czy niepełnosprawne). Umiejętności nabyte na tym kierunku stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej.

Edukacja opiekunów medycznych

Program nauczania jest skonstruowany w taki sposób, aby przygotowywał studentów zarówno pod względem teoretycznym, jak i przekazywał im wiedzę, dotyczącą jej praktycznego zastosowania. Jeśli interesują Cię również inne zawody medyczne, być może atrakcyjny okaże się dla Ciebie również kierunek higienistka stomatologiczna, który przygotowuje do pracy w gabinetach stomatologicznych.

Zajęcia w formie wykładów odbywają się w szkole, natomiast te praktyczne mają miejsce w zakładach opieki zdrowotnej. Dzięki temu już w procesie edukacji Uczniowie spotykają się z pacjentami, poznają specyfikę pracy i wyzwania, jakie będą przed nimi stały w przyszłości. Dowiadują się również tego, jak istotna jest rola opiekunów medycznych, którzy na co dzień mają bliski kontakt z pacjentem. Ucząc się w szkole Ekspert, dowiesz się, jak rozpoznawać i rozumieć potrzeby pacjentów w zależności od schorzeń, z jakimi się zmagają.

Weź udział w rekrutacji
ZAWÓD: Opiekun medyczny

CZESNE: Brak opłat
CZAS TRWANIA: 1.5roku (3 semestry)
SYSTEM NAUKI: Stacjonarny

Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Do kompetencji Absolwenta kierunku opiekun medyczny należą wszelkie umiejętności, mające na celu nie tylko doraźną, ale także długofalową pomoc choremu. Są to między innymi:

 

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku i stopniu zaawansowania schorzenia;
 • pomoc choremu w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych oraz konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą.

Potencjalne miejsca pracy dla opiekuna medycznego:

 • placówki opieki zdrowotnej;
 • ośrodki rehabilitacyjne i sanatoria;
 • opieka środowiskowa i domowa;
 • fundacje i stowarzyszenia;
 • zakłady opiekuńcze i zakłady pomocy społecznej;
 • szpitale, oddziały opieki paliatywnej;
 • własna działalność.

Predyspozycje psychofizyczne do pracy w zawodzie opiekuna medycznego

Praca z pacjentami wiąże się z pewnymi obowiązkami oraz naturalnymi predyspozycjami, którymi powinien być obdarzony opiekun medyczny. Są to nie tylko konkretne zdolności fizyczne, jak na przykład wytrzymałość i siła, ale także wiele umiejętności miękkich, które są niezbędne do pracy z ludźmi. Opiekun medyczny jest wyjątkowo zobowiązany do posiadania zdolności organizowania swojej pracy, również pod presją czasu i okoliczności, a także szczególnego usposobienia, które pozwala na pracę z pacjentami. Z tego powodu każdy kandydat na stanowisko opiekuna medycznego powinien charakteryzować się następującymi predyspozycjami psychofizycznymi:

 

 • zainteresowanie humanistyczne i medyczne;
 • punktualność i zdyscyplinowanie;
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi;
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 • gotowość niesienia pomocy;
 • samokontrola;
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania;
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach;
 • zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne;
 • zdolności manualne;
 • dokładność i sumienność;
 • planowość i systematyczność działań;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość;
 • rzetelność;
 • poczucie odpowiedzialności;
 • zdolności organizacyjne.

Zapewniamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne

Uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny

Szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła zaoczna "Ekspert" realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

6 + 11 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert