Policealne studium zawodowe
Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca to kierunek, na którym słuchacze zdobywają umiejętności niezbędne do sprawowaniem fachowej opieki nad dziećmi w wieku 0-4 roku życia. Przekazywana jest wiedza z zakresu zachowywania bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajania jego potrzeb, wykonywania codziennych czynności związanych z pielęgnacją dziecka – odpowiadanie za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi, prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Weź udział w rekrutacji
ZAWÓD: Opiekunka dziecięca

CZESNE: Brak opłat
CZAS TRWANIA: 2 lata (4 semestry)
SYSTEM NAUKI: Zaoczny

Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

  • Planowanie i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  • Udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka;
  • Prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój dziecka.

Potencjalne miejsca pracy

  • Żłobki;
  • Domy opieki;
  • Szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi);
  • Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

Zapewniamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne

Uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny

Szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła zaoczna "Ekspert" realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

2 + 11 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

ekspert-edu