logo-ekspert

Policealne studium zawodowe

Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa to kierunek, dzięki któremu słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu pomocy osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych, udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizacji osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Weź udział w rekrutacji
ZAWÓD: Opiekunka środowiskowa

CZESNE: Brak opłat
CZAS TRWANIA: 1 rok (2 semestry)
SYSTEM NAUKI: Zaoczny

Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

  • Organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
  • Sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
  • Pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • Mobilizacja osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Potencjalne miejsca pracy

  • Placówki pomocy społecznej;
  • Środowisko zamieszkania podopiecznego;
  • MOPS, MOPR.

Zapewniamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne

Uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny

Szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła zaoczna "Ekspert" realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

12 + 3 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922