logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Pielęgniarstwo chirurgiczne

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo chirurgiczne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 490 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 350 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Wybrane aspekty leczenia w chirurgii

50

Oddział chirurgiczny ogólny z
salą opatrunkową

35

85

III

Ocena stanu zdrowia pacjenta w chirurgii

25

Oddział chirurgiczny ogólny;
Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

7

32

IV

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogolnej

90

Ambolatorium chirurgiczne

21

153

Oddział chirurgiczny ogólny

42

V

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej i ortopedii

40

Ambulatorium chirurgiczne;
Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej

21

96

Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

35

VI Pielęgnowanie pacjenta w oddziale neurochirurgii 20 Oddział neurochirurgiczny 21 41
VII Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii 60 Oddział kardiochirurgiczny

14

 

28

 

21

123
Oddział chirurgii naczyniowej
Oddział chirurgii klatki piersiowej
VIII

Pilęgnowanie pacjenta w oddziale urologii

30

Oddział urologiczny

35 65
IX Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego 40 Oddział chirurgii dziecięcej 35 75
X Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 25 Szpitalny oddział ratunkowy

21

 

14

60
Zespół ratownictwa medycznego

 

Łączna liczba godzin

490

 

350

840

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

2 + 14 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert