logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo chirurgiczne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 490 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 350 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Wybrane aspekty leczenia w chirurgii

50

Oddział chirurgiczny ogólny z
salą opatrunkową

35

85

III

Ocena stanu zdrowia pacjenta w chirurgii

25

Oddział chirurgiczny ogólny;
Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

7

32

IV

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogolnej

90

Ambolatorium chirurgiczne

21

153

Oddział chirurgiczny ogólny

42

V

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej i ortopedii

40

Ambulatorium chirurgiczne;
Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej

21

96

Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

35

VIPielęgnowanie pacjenta w oddziale neurochirurgii20Oddział neurochirurgiczny2141
VIIPielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii60Oddział kardiochirurgiczny

14

 

28

 

21

123
Oddział chirurgii naczyniowej
Oddział chirurgii klatki piersiowej
VIII

Pilęgnowanie pacjenta w oddziale urologii

30

Oddział urologiczny

3565
IXWybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego40Oddział chirurgii dziecięcej3575
XStany nagłego zagrożenia zdrowotnego25Szpitalny oddział ratunkowy

21

 

14

60
Zespół ratownictwa medycznego

 

Łączna liczba godzin

490

 

350

840

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

15 + 10 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert