logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Cel kształcenia: Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo epidemiologiczne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 844 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 565 godzin;
  • zajęcia praktyczne – 279 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Mikrobiologia

73

Pracownia mikrobiologii

35

108

III

Immunologia i szczepienia ochronne

30

 

IV

Choroby zakaźne

50

Oddział chorób zakaźnych

35

85

V

Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

102

Oddział anestezjologii i
intensywnej terapii

35

256

Stacja dializ

21

Oddział wieloprofilowy
zachowawczy

21

Oddział wieloprofilowy zabiegowy

21

Blok operacyjny

21

Oddział położnictwa i
neonatologii; Oddział
ginekologiczny

35

VI

Higiena szpitalna

60

60

VII

Badania w epidemiologii

40

40

VIII

Organizacja pracy pielęgniarki, położnej specjalisty ds. epidemiologii

100

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych

55

155

 

Łączna liczba godzin

565

 

279

844

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

5 + 15 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert