logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Cel kształcenia: Zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo geriatryczne
TYP: Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 180 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 125 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

 

IWprowadzenie do nauk podstawowych o starości i procesie starzenia się organizmu człowieka1010
IIWprowadzenie do zagadnień dotyczących psychospołecznych aspektów starzenia się i starości1010
IIIPodstawy organizacji opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie1010
IVAspekty demograficzno- społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa1010
VWprowadzenie do zagadnień całościowej oceny geriatrycznej55
VIOpieka pielęgniarska w wybranych schorzeniach wieku podeszłego60

 

Oddział neurologiczny

 

 

Oddział geriatryczny; Oddział chorów wewnętrznych

35

 

 

35

130
VIIWybrane problemy opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym35Zakład
opiekuńczo-leczniczy;
Zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy
3570
VIIIWybrane problemy opieki paliatywnej w geriatrii40Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej2060
 Łączna liczba godzin180 125305

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

15 + 15 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922