logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Pielęgniarstwo geriatryczne

Cel kształcenia: Zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo geriatryczne
TYP: Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 180 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 125 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

 

I Wprowadzenie do nauk podstawowych o starości i procesie starzenia się organizmu człowieka 10 10
II Wprowadzenie do zagadnień dotyczących psychospołecznych aspektów starzenia się i starości 10 10
III Podstawy organizacji opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie 10 10
IV Aspekty demograficzno- społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa 10 10
V Wprowadzenie do zagadnień całościowej oceny geriatrycznej 5 5
VI Opieka pielęgniarska w wybranych schorzeniach wieku podeszłego 60

 

Oddział neurologiczny

 

 

Oddział geriatryczny; Oddział chorów wewnętrznych

35

 

 

35

130
VII Wybrane problemy opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym 35 Zakład
opiekuńczo-leczniczy;
Zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy
35 70
VIII Wybrane problemy opieki paliatywnej w geriatrii 40 Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej 20 60
  Łączna liczba godzin 180   125 305

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

8 + 6 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert