logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Cel kształcenia: Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo geriatryczne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 580 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 245 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Patofizjologia procesu starzenia

30

30

III

Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości

30

Podstawowa opieka
zdrowotna w środowisku
zamieszkania osób starszych

15

45

IV

Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie. Aspekty prawne dotyczące osób w wieku podeszłym

20

20

V

Aspekty demograficznospołeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa

15

15

VI

Całościowa ocena geriatryczna

10

10

VII

Opieka pielęgniarska w schorzeniach wieku podeszłego

165

Oddział psychiatryczny

20

290

Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

35

Oddział neurologiczny

35

Oddział geriatryczny;
Oddział chorób wewnętrznych

35

VIII

Opieka pielęgniarska nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym

155

Zakład opiekuńczo-leczniczy;
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

35

225

Oddział rehabilitacyjny:
Oddział rehabilitacji narządu ruchu; Zakład rehabilitacji leczniczej

35

IX

Wybrane problemy opieki

paliatywnej w geriatrii

45

Zakład opieki paliatywno-hospicyjnej

35

80

 

Łączna liczba godzin

580

 

245

825

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

7 + 10 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922