logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami nefrologicznymi leczonym zachowawczo i objętym leczeniem nerkozastępczym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
TYP: Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 150 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 155 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I Podstawy pielęgniarstwa nefrologicznego 15 15
II Postępowanie zachowawcze w schorzeniach nerek 35 Oddział nefrologiczny 35 70
III Specyfika opieki nefrologicznej nad dzieckiem 20 Oddział nefrologii dziecięcej 30 50
IV Transplantologia kliniczna 15 15
V Podstawy dializoterapii 15 15
VI  Hemodializa 30 Stacja dializ 35 85

Oddział anestezjologii i
intensywnej terapii; Oddział toksykologiczny;
Stacja dializ

20
VII  Dializa otrzewnowa 20 Oddział dializ otrzewnowych 35 55
  Łączna liczba godzin 150   155 305

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

10 + 8 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert