logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo neonatologiczne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 475 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 365 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Współczesne kierunki opieki w pielęgniarstwie neonatologicznym

30

30

III

Uwarunkowania zdrowia noworodka i ocena jego stanu

50

Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział neonatologiczny

35

85

IV

Opieka nad noworodkiem zdrowym

70

Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział

neonatologiczny

45

115

V

Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym

40

Oddział patologii noworodka; Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN)

40

80

VI

Opieka nad noworodkiem chorym

80

Oddział chirurgii dziecięcej z profilem noworodkowym

35

 

220

Oddział patologii noworodka

105

VII

Opieka nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia

95

Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN)

105

200

 

Łączna liczba godzin

475

 

365

840

 

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

8 + 6 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922