logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
TYP: Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 360 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 164 godziny,
  • zajęcia praktyczne – 196 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

IOrganizacyjno- społeczne i prawne aspekty opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi2020
IIProblemy psychospołeczne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w różnym wieku2525
IIIWybrane problemy pielęgnacyjne chorych przewlekle, o ograniczonej sprawności ruchowej oraz długotrwale unieruchomionych35Zakład opiekuńczoleczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa21105
Oddział reumatologiczny;
Oddział chirurgii urazowoortopedycznej
14
Oddział diabetologiczny; Oddział chorób metabolicznych; Oddział chorób wewnętrznych14
Oddział neurologiczny21
IVOpieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym21Zakład opiekuńczo – leczniczy; Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy3556
VWybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych20Oddział rehabilitacji; Zakład
rehabilitacji leczniczej; Zakład opiekuńczoleczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
2848
VIOpieka długoterminowa nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania23Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Warsztaty terapii zajęciowej
1451
Oddział psychiatryczny; Ośrodek leczenia uzależnień; Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych14
VIIZagadnienia opieki paliatywnej20Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe3555
Łączna liczba godzin164196360

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

5 + 3 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert