logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
TYP: Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 360 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 164 godziny,
  • zajęcia praktyczne – 196 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I Organizacyjno- społeczne i prawne aspekty opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi 20 20
II Problemy psychospołeczne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w różnym wieku 25 25
III Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych przewlekle, o ograniczonej sprawności ruchowej oraz długotrwale unieruchomionych 35 Zakład opiekuńczoleczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 21 105
Oddział reumatologiczny;
Oddział chirurgii urazowoortopedycznej
14
Oddział diabetologiczny; Oddział chorób metabolicznych; Oddział chorób wewnętrznych 14
Oddział neurologiczny 21
IV Opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym 21 Zakład opiekuńczo – leczniczy; Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy 35 56
V Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych 20 Oddział rehabilitacji; Zakład
rehabilitacji leczniczej; Zakład opiekuńczoleczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
28 48
VI Opieka długoterminowa nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania 23 Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Warsztaty terapii zajęciowej
14 51
Oddział psychiatryczny; Ośrodek leczenia uzależnień; Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 14
VII Zagadnienia opieki paliatywnej 20 Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 35 55
Łączna liczba godzin 164 196 360

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

8 + 15 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert