logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 967 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 617 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 350 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Organizacja systemu opieki długoterminowej 45 45
III Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób przewlekle chorych neurologicznie 55 Oddział neurologiczny 35 90
IV Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad przewlekle chorymi diabetologicznie 20 Zakład opiekuńczo-leczniczy;
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy;
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa;
Oddział diabetologiczny; Oddział chorób wewnętrznych
35 55
V Wybrane aspekty terapii i pielęgnowanie przewlekle chorych pulmonologicznie i reumatologicznie 17 Oddział chorób płuc 14 45
Oddział reumatologiczny 14
VI Choroby serca i naczyń oraz stany zagrożenia życia u przewlekle chorych kardiologicznie 50 Oddział kardiologiczny;
Oddział chorób wewnętrznych;
Oddział hipertensjologiczny;
Oddział angiologiczny
21 71
VII Gerontologia kliniczna i pielęgnowanie chorych w starszym wieku 50 Oddział geriatryczny; Zakład
opiekuńczo-leczniczy; Zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy;
Pielęgniarska opieka
długoterminowa domowa; Dom
pomocy społecznej dla osób w
podeszłym wieku
35 85
VIII Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym 40 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 35 110
Zakład
opiekuńczo-leczniczy; Zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy;
Hospicjum stacjonarne
35
IX Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym pacjentów przewlekle chorych 45 45
X Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób upośledzonych umysłowo 30 Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie;
Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie;
Ośrodek terapii dziennej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie;
Warsztaty terapii zajęciowej
21 51
XI I Problemy somatyczne i psychospołeczne osób z zaburzeniami psychicznymi 40 Oddział psychiatryczny; Dom
pomocy społecznej dla osób
przewlekle psychicznie chorych; Zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
35 75
XII Promocja zdrowia psychicznego 30 30
XIII Rehabilitacja osób przewlekle chorych w wybranych stanach klinicznych 50 Oddział rehabilitacji; Zakład
rehabilitacji leczniczej; Zakład
opiekuńczo-leczniczy; Zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy
35 85
XIV Zagadnienia opieki paliatywnej 35 Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 35 70
  Łączna liczba godzin 617   350 967

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

8 + 13 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert