logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 967 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 617 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 350 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

IHumanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji110110
IIOrganizacja systemu opieki długoterminowej4545
IIIProblemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób przewlekle chorych neurologicznie55Oddział neurologiczny3590
IVSpecjalistyczna opieka pielęgniarska nad przewlekle chorymi diabetologicznie20Zakład opiekuńczo-leczniczy;
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy;
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa;
Oddział diabetologiczny; Oddział chorób wewnętrznych
3555
VWybrane aspekty terapii i pielęgnowanie przewlekle chorych pulmonologicznie i reumatologicznie17Oddział chorób płuc1445
Oddział reumatologiczny14
VIChoroby serca i naczyń oraz stany zagrożenia życia u przewlekle chorych kardiologicznie50Oddział kardiologiczny;
Oddział chorób wewnętrznych;
Oddział hipertensjologiczny;
Oddział angiologiczny
2171
VIIGerontologia kliniczna i pielęgnowanie chorych w starszym wieku50Oddział geriatryczny; Zakład
opiekuńczo-leczniczy; Zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy;
Pielęgniarska opieka
długoterminowa domowa; Dom
pomocy społecznej dla osób w
podeszłym wieku
3585
VIIISpecjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym40Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie35110
Zakład
opiekuńczo-leczniczy; Zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy;
Hospicjum stacjonarne
35
IXUdział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym pacjentów przewlekle chorych4545
XProblemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób upośledzonych umysłowo30Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie;
Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie;
Ośrodek terapii dziennej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie;
Warsztaty terapii zajęciowej
2151
XII Problemy somatyczne i psychospołeczne osób z zaburzeniami psychicznymi40Oddział psychiatryczny; Dom
pomocy społecznej dla osób
przewlekle psychicznie chorych; Zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
3575
XIIPromocja zdrowia psychicznego3030
XIIIRehabilitacja osób przewlekle chorych w wybranych stanach klinicznych50Oddział rehabilitacji; Zakład
rehabilitacji leczniczej; Zakład
opiekuńczo-leczniczy; Zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy
3585
XIVZagadnienia opieki paliatywnej35Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe3570
 Łączna liczba godzin617 350967

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

2 + 4 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922