logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Cel kształcenia: Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 841 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 470 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 371 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne

podstawy specjalizacji

110

110

II

Założenia filozoficzne i organizacja opieki paliatywnej w Polsce i na świecie

20

20

III

Postępowanie objawowe u pacjentów objętych opieką paliatywną

165

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

35

396

Zespół domowej opieki paliatywnej

70

Oddział medycyny paliatywnej

70

Oddział radioterapii

21

Oddział chemioterapii

21

Oddział brachyterapii

14

IV

Zagadnienia jakości w opiece paliatywnej

15

15

V

Dziecko w opiece paliatywnej

45

Oddział onkologii dziecięcej

35

150

Oddział neurologii dziecięcej

35

Hospicjum stacjonarne dla dzieci;
Hospicjum domowe dla dzieci;
Oddział onkologii dziecięcej

35

VI

Zagadnienia psychiczne i duchowe w opiece paliatywnej. Komunikacja. Wsparcie socjalne

50

50

VII

Bioetyka i prawo w opiece paliatywnej

20

20

VIII

Podstawy kliniczne i opieka nad pacjentem z chorobą nienowotworową o niepomyślnym rokowaniu

45

Oddział medycyny paliatywnej;
Hospicjum stacjonarne;
Hospicjum domowe; Poradnia
medycyny paliatywnej

35

80

 

Łączna liczba godzin

470

 

371

841

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

15 + 10 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922