logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Pielęgniarstwo pediatryczne

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych; edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny; współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo pediatryczne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 810 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 460 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 350 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

 

I Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego 40 40
III Dziecko zdrowe 60 Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień 35 123
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej w
środowisku nauczania i
wychowania
28
IV Dziecko w chorobie ostrej 40 Oddział pediatryczny 35 131
Oddział chirurgii dziecięcej 35
Oddział obserwacyjno-zakaźny dla
dzieci; Oddział chorób zakaźnych
dla dzieci
21
V Dziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 25 Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci 21 60
Zespół ratownictwa medycznego 14
VI Dziecko z chorobą przewlekłą 70 Oddział pediatryczny 35 105
VII Dziecko niepełnosprawne 40

Odział rehabilitacyjny; Oddział
rehabilitacji neurologicznej

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej w szkole
integracyjnej; Gabinet profilaktyki
zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej w szkole specjalnej

21

 

14

75
VIII Dziecko z chorobą nowotworową 35 Oddział onkologii dziecięcej; Oddział onkologii i hematologii dziecięcej 21 70
Oddział chemioterapii dziennej; Poradnia chemioterapii  14
IX Opieka paliatywna w pediatrii 15 Hospicjum stacjonarne dla dzieci;
Hospicjum domowe dla dzieci
14 29
X Pediatria społeczna 25 Dom małego dziecka 14 42
Oddział psychiatrii dzieci i młodzieży 28
  Łączna liczba godzin     350 810

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

14 + 2 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert