logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo pediatryczne

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych; edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny; współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo pediatryczne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 810 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 460 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 350 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

 

IHumanistycznospołeczne podstawy specjalizacji110110
IIPodstawy pielęgniarstwa pediatrycznego4040
IIIDziecko zdrowe60Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień35123
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej w
środowisku nauczania i
wychowania
28
IVDziecko w chorobie ostrej40Oddział pediatryczny35131
Oddział chirurgii dziecięcej35
Oddział obserwacyjno-zakaźny dla
dzieci; Oddział chorób zakaźnych
dla dzieci
21
VDziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego25Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci2160
Zespół ratownictwa medycznego14
VIDziecko z chorobą przewlekłą70Oddział pediatryczny35105
VIIDziecko niepełnosprawne40

Odział rehabilitacyjny; Oddział
rehabilitacji neurologicznej

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej w szkole
integracyjnej; Gabinet profilaktyki
zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej w szkole specjalnej

21

 

14

75
VIIIDziecko z chorobą nowotworową35Oddział onkologii dziecięcej; Oddział onkologii i hematologii dziecięcej2170
Oddział chemioterapii dziennej; Poradnia chemioterapii 14
IXOpieka paliatywna w pediatrii15Hospicjum stacjonarne dla dzieci;
Hospicjum domowe dla dzieci
1429
XPediatria społeczna25Dom małego dziecka1442
Oddział psychiatrii dzieci i młodzieży28
 Łączna liczba godzin  350810

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

7 + 1 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert