Szkolenia medyczne
Pielęgniarstwo psychiatryczne

Cel kształcenia: Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo psychiatryczne
TYP: Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 310 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 130 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 180 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I Uwarunkowania prawne w psychiatrii 10 10
II

Komunikowanie interpersonalne

z pacjentem z zaburzeniami

psychicznymi

20 20
III Ochrona zdrowia psychicznego 20 Poradnia zdrowia
psychicznego (PZP)
21 41
IV Klinika wybranych zaburzeń psychicznych i metody ich leczenia oraz opieka pielęgniarska nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi 60 Oddział psychiatryczny
dla dorosłych
49 179

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

35
Oddział dzienny
psychiatryczny
35
V

Rehabilitacja psychiatryczna

i psychiatria środowiskowa

20 Oddział rehabilitacji
psychiatrycznej;
Oddział/zespół leczenia
środowiskowego
40
Łączna liczba godzin 130 180 310

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

11 + 5 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert