logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do: samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych; pełnienia roli lidera; wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej; oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo psychiatryczne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 400 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 425 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Ochrona zdrowia psychicznego

45

Poradnia zdrowia psychicznego (PZP)

40

85

III

Organizacja opieki psychiatrycznej

20

20

IV

Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody leczenia

70

70

V

Komunikowanie interpersonalne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi

45

45

VI

Profesjonalna opieka pielęgniarska nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

65

Oddział ogólnopsychiatryczny (ogólny) dla dorosłych

105

380

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

70

Oddział psychogeriatryczny

70

Oddział detoksykacji: 
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu;
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

70

VII

Psychoedukacja i rehabilitacja psychiatryczna

45

Oddział (zespół) leczenia środowiskowego

35

115

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

35

 

Łączna liczba godzin

400

 

425

825

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

3 + 5 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922