logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo ratunkowe

Cel kształcenia: nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych; pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych; wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej; oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo ratunkowe
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 812 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 490 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 322 godziny.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

 

 

IHumanistycznospołeczne podstawy specjalizacji110110
IIPaństwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym30Centrum powiadamiania ratunkowego;
Centrum dyspozytorskie
765
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego21
Wydziały zarządzania kryzysowego;
Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
7
IIIStany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych – Ocena stanu pacjenta w medycynie ratunkowe70Zespół ratownictwa medycznego14105
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego21
IVStany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych – Metody leczenia z uwzględnieniem zasad, procedur i standardów70Zespół ratownictwa medycznego21126
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego21
Blok operacyjny dorosłych14
VWykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego2525
VIKardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych15Oddział intensywnego
nadzoru kardiologicznego;
Oddział kardiologii inwazyjnej
2136
VIINiekardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych30Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego1465
Oddzia anastezjologii i intensywnej terapii dorosłych21
VIIIStany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych pochodzenia zewnętrznego30Zespół ratownictwa medycznego2193
Centrum urazowe21
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego21
IXPostępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach3030
XStany zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii i położnictwie20Sala porodowa741
Izba przyjęć ginekologiczno- położnicza14
XIStany zagrożenia życia i zdrowia dzieci60Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego; Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego21116
Blok operacyjny dzieci21
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci14
Łączna liczba godzin490322812

 

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

7 + 12 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert