logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo rodzinne

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo rodzinne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla położnych

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą / opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne:

  • zajęcia teoretyczne – 495 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 329 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Praca położnej w środowisku rodzinnym

40

Poradnia (gabinet) położnej
podstawowej opieki zdrowotnej

70

124

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie; Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej; Ośrodek
Interwencji Kryzysowej

14

III

Promocja zdrowia prokreacyjnego i planowanie rodziny

30

30

IV

Organizacja i prowadzenie szkoły dla rodziców

20

Szkoła rodzenia

7

27

V

Opieka położnicza

100

Oddział położnictwa i
neonatologii; Oddział położniczy; Oddział położniczo-ginekologiczny

14

184

Oddział ciąży powikłanej

35

Sala porodowa

35

VI

Poradnictwo laktacyjne

30

Poradnia laktacyjna

14

44

VII

Opieka nad noworodkiem

50

Oddział neonatologiczny ze
stanowiskiem intensywnej opieki neonatologicznej

28

85

Poradnia neonatologiczna; Poradnia patologii noworodka

7

VIII

Opieka ginekologiczna i onkologiczna

60

Oddział ginekologiczny

70

130

IX

Badanie fizykalne w położnictwie, neonatologii i ginekologii

40

Pracownia USG

35

75

X

Choroby zakaźne i infekcyjne w położnictwie, neonatologii i ginekologii oraz szczepienia ochronne

15

15

 

Łączna liczba godzin

495

 

329

824

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

8 + 9 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922