logo-ekspert

Szkolenia medyczne

Pielęgniarstwo rodzinne

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo rodzinne
TYP: Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 850 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 500 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 350 godzin.

Plan nauczania

 

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

IHumanistycznospołeczne podstawy specjalizacji110110
IIRozwój praktyki zawodowej i jakość opieki pielęgniarskiej1515
IIIFormy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej15Ośrodek Pomocy Rodzinie;
Ośrodek Pomocy Społecznej
2136
IVSocjologia rodziny z elementami antropologii kultury1515
VPromocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy5050
VIPielęgniarstwo rodzinne2020
VIIProfilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy. Przemoc rówieśnicza30Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
1444
VIIIGeriatria i pielęgniarstwo geriatryczne35Oddział geriatryczny; Zakład opiekuńczo-leczniczy;
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
3570
IXPielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania35Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania3570
XZaawansowana opieka pielęgniarska175Gabinet szczepień w POZ21420
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej;
Poradnia medycyny rodzinnej;
Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych
49
Poradnia medycyny paliatywnej;
Hospicjum stacjonarne;
Hospicjum domowe
70
Poradnia rehabilitacyjna;
Oddział rehabilitacyjny
35
Centrum psychiatryczne;
Poradnia zdrowia psychicznego
70
Łączna liczba godzin500350850

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

13 + 14 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922