logo-ekspert

Szkolenia medyczne
Pielęgniarstwo transplantacyjne

Cel kształcenia: Pielęgniarka/pielęgniarz obejmie profesjonalną opieką dawcę i biorcę narządów, komórek i tkanek zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania, rozpozna problemy zdrowotne chorych leczonych przeszczepianiem narządów, komórek i tkanek. Personel pielęgniarski będzie przygotowany do udzielania świadczeń specjalistycznych w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pielęgniarstwo transplantacyjne
TYP: Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Czas trwania

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 250 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 117 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 133 godzin.

Plan nauczania

Lp.

 

Moduł

 

Teoria
(liczba godzin)
Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba
godzin

 

 

 

I Zagadnienia organizacyjno-prawne medycyny transplantacyjnej 10 10
II Podstawy pobrania i przeszczepiania narządów, komórek i tkanek 10 Oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM);
Oddział neurochirurgii
14 24
III Pobieranie i przeszczepianie narządów jamy brzusznej u dorosłych 28

Oddział chirurgii

transplantacyjnej

28 56
IV Pobieranie i przeszczepianie narządów klatki piersiowej u dorosłych 29 Oddział kardiochirurgiczny;
Oddział chirurgii klatki piersiowej
21 50
V Przeszczepianie komórek krwiotwórczych, rogówki oraz unaczynione przeszczepy wielotkankowe u dorosłych 28 Oddział okulistyczny; Oddział
chirurgii onkologicznej;
Oddział chirurgii plastycznej
14 70
Oddział hematologiczny;
Oddział onkologiczny
28
VI Specyfika pielęgnowania biorcy pediatrycznego 6

Oddział transplantologii

dziecięcej

14 20
VII Zagadnienia specjalne w medycynie transplantacyjnej 6 Oddział transplantologiczny;
Poradnia transplantologiczna
14 20
Łączna liczba godzin 117 133 250

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

4 + 6 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert