logo-ekspert

Szkolenia zawodowe

Pilot wycieczek

Cel kurs:  nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej stanowiącej doskonałą pomoc w przygotowaniu się  do egzaminu państwowego a tym samym uzyskaniu licencji pilota wycieczek.

W trakcie nauki zapoznamy  z techniką obsługi imprez turystycznych. Uczestnicy opanują niezbędne zagadnienia społeczno-polityczne i przepisy prawne obowiązujące w turystyce. Dowiedzą się jaką dokumentację stosuje się przy organizacji imprez dla grup wyjazdowych i przyjazdowych, nabędą  umiejętności kierowania grupą. Poszerzą swoją wiedzę z zakresu geografii turystycznej, historii sztuki i krajoznawstwa.

Wypełnij zgłoszenie
KURS: Pilot wycieczek
TYP: Szkolenia zawodowe

Kurs adresowany jest do osób pragnących uzyskać uprawnienia pilota wycieczek. Warunkiem podjęcia nauki na kursie jest:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • ukończenie minimum szkoły średniej,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek, niekaralność

Przy wykonywaniu zawodu pilota wycieczek ważne są: znajomość języków (w przypadku wycieczek zagranicznych) i predyspozycje psychiczne. Pożądane cechy charakteru to komunikatywność, zaradność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, przebojowość i takt.

Rekrutacja uczestników kursu odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 • dyplomu ukończenia szkoły średniej
 • kserokopii dowodu osobistego
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia
 • oświadczenia o niekaralności
 • formularza zgłoszeniowego wg wzoru określonego w projekcie.

Kwalifikacje absolwentów:

 • zdobycie atrakcyjnego zawodu umożliwiającego poszukiwanie pracy w kraju i zagranicą oraz otworzenie własnej działalności gospodarczej
 • zwiększenie mobilności na konkurencyjnym rynku pracy
 • ukończenie kursu pilota wycieczek oraz zdanie egzaminu państwowego upoważnia również do pracy w charakterze rezydenta.

Wysoki poziom szkoleń z indywidualnym podejściem do kursanta

Profesjonalne szkolenia i kursy

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

2 + 9 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert