logo-ekspert

Bezpłatne szkoły. Szkolenia

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Szkolenia medyczne Sprawdź dostępne kursy Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania, a także...

Pielęgniarstwo transplantacyjne

Szkolenia medyczne Sprawdź dostępne kursy Pielęgniarstwo transplantacyjne Cel kształcenia: Pielęgniarka/pielęgniarz obejmie profesjonalną opieką dawcę i biorcę narządów, komórek i tkanek zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania,...

Pielęgniarstwo rodzinne

Szkolenia medyczne Sprawdź dostępne kursy Pielęgniarstwo rodzinne Cel kształcenia: Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych,...

Pielęgniarstwo ratunkowe

Szkolenia medyczne Sprawdź dostępne kursy Pielęgniarstwo ratunkowe Cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa...

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Szkolenia medyczne Sprawdź dostępne kursy Pielęgniarstwo psychiatryczne Cel kształcenia: Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa...
Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

15 + 8 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922