Excel podstawowy

Kursy Excel obejmuje nastepujace zagadnienia:

 • wprowadzenie do pracy z arkuszamem kalkulacyjnym
 • omówienie wyglądu ekranu programy Excel
 • poruszanie się miedzy arkuszami i komórkami
 • tworzenie i kasowanie arkuszy
 • dodawanie danych do arkusza
 • modyfikowanie i usuwanie danych w arkuszu
 • zaznaczanie danych w arkuszu
 • kopiowanie danych miedzy komórkami a także arkuszami
 • wybór rozmiaru, koloru, typu czcionki
 • zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn
 • wprowadzenie podstawowych funkcji matematycznych (dodawanie, odejmowanie itp)
 • formatowanie danych w komórce (np. NIP 000-00-00-000, data 21-09-2006, godzina itp.)
 • tworzenie tabeli z danymi
 • tworzenie wykresów na tabeli z danymi (wykres słupkowy, kołowy itp)
 • sortowanie danych w kolumnie
 • tworzenie nagłówka, stopki
 • drukowanie arkusza
Start kursu: 
Wrzesień 2017