O firmie Aktualne szkolenia Kontakt
Strona główna

 

Zachęcamy do oddania głosu :)

 

 ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KURSY:

Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej
i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego
„Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy którzy posiadają:
- pół roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza,
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
- aktualne zatrudnienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 35) w przypadku większej liczby zgłoszeń będzie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu.

Rekrutacja: 13-24.10.2014

 

 

kurs specjalistyczny - Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego   -   program przeznaczony dla pielęgniarek  

  REKRUTACJA 21.07.2014 - 17.10.2014

 kurs specjalityczny dla Pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej

REKRUTACJA do 17.10.2014

 

 

Pozostałe Kursy komercyjne

JESIEŃ  2014

 

 

 

 

 

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie środowiska nauczania i wychowania
 • Kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie opieki długoterminowej
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielegniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych\
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
 • Kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielegnairek
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
 •  

   

   

  • Kurs specjalistyczny z zakresu „Wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego”
  • Kurs specjalistyczny z zakresu  Szczepień ochronnych
  • Kurs specjalistyczny żywienie enteralne i panetralne.
  • Edukator w cukrzycy

   

  Zapraszamy na bezpłatne, profesjonalne szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników sektora MMŚP branży logistyka

    Projekt „Akademia Kompetencji Proekologicznych dla Logistyki” działanie 8.1.1

  W SZKOLENIACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

  • Pracownicy, kadra zarządzająca, właściciele przedsiębiorstw z branży Transport
   i Gospodarka Magazynowa (sekcja H wg PKD)

  • pracownicy z sektora mikro, małych, lub średnich przedsiębiorstw, których siedziba, lub jednostka organizacyjna znajduje się na terenie woj. mazowieckiego

    

   W razie jakichkolwiek pytań służe pomocą

   Piotrowska Małgorzata

   85 66 26 300 / 504 067 823

  "Ekspert"

   

  ul. Przejazd 2a lok. 1

  15 - 430 Białystok

   

   

  NIP 542 -102- 94-00

  e-mail: ekspert_edu@wp.pl

   

  Tel./fax 85 662 63 00

  504 067 823