Zapraszamy

UWAGA!
Rekrutacja na wszystkie semestry trwa cały rok!

BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "EKSPERT"

  • oferta dla absolwentów gimnazjów, szkół podstawowych oraz szkół zawodowych
  • nauka w trybie zaocznym, trwa 3 lata
  • w trakcie nauki przygotowujemy do przystąpienia do egzaminu maturalnego

BEZPŁATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE "EKSPERT"

  • oferta dla absolwentów liceów, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole prowadzona jest w trybie zaocznym, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
  • na każdym z kierunków słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Bezpłatne Szkoły

UWAGA!
Rekrutacja na wszystkie semestry trwa cały rok!
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
przyjmujemy na semestr III.
Czekamy na Ciebie!

Szkoły ,,Ekspert" to Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Studium Zawodowe. Obie placówki mają uprawnienia szkół publicznych nadane przez Prezydenta Miasta Białegostoku decyzją EKF II nr 4320/2005 z dnia 13 IX 2005 roku.

Aktualności

Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielegniarstwa rodzinnego dla położnych
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek 

Kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo - oddechowej noworodka dla pielęgniarek i położnych 
Kurs specjalistyczny leczenia ran dla pielęgniarek 
Kurs specjalistyczny szczepień ochronnych dla pielęgniarek 

Planowany termin rozpoczęcia kursów: grudzień 2015 / styczeń 2016
 

OFERTA NOWYCH KURSÓW

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom poszerzamy naszą ofertę o nowe kursy dla pielęgniarek i położnych m.in:
Wykonanie badania spirometrycznego
Ordynowanie leków i wypisywanie recept 

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

 

Od 01 stycznia 2015 r. SPIROMETRIA jest świadczeniem  gwarantowanym Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do wykonania badania spirometrycznego oraz oceny typu zaburzeń wentylacji płuc w trakcie wykonywania badania u pacjenta.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 76 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie Rolnik

 

Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” zaprasza na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZAWODZIE ROLNIK

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Wydarzenia

Podziękowania

Centrum Edukacji Ekspert miało przyjemność przeszkolić w roku 2014 aż 460 pielęgniarek i pielęgniarzy na kursie specjalistycznym kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.