Aktualności

Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

Kursy specjalistyczne w zakresie:                                                                                                              
- resuscytacji krążeniowo - oddechowej noworodka dla pielęgniarek i położnych        
- leczenia ran dla pielęgniarek                                                                
- ​szczepień ochronnych dla pielęgniarek                                                 
- ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I                                 
- ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:   
- pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych 
- pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek 
- pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek 
- pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Planowany termin rozpoczęcia kursów: luty/ marzec 2016 r.   

KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE ORDYNOWANIA LEKÓW I WYPISYWANIA RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1. KURS SPECJALISTYCZNY ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT – CZĘŚĆ I
 przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.          

2. KURS SPECJALISTYCZNY ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT- CZĘŚĆ II 
przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

 

 

 

Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie Rolnik

 

Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” zaprasza na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZAWODZIE ROLNIK

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Wydarzenia

Podziękowania

Centrum Edukacji Ekspert miało przyjemność przeszkolić w roku 2014 aż 460 pielęgniarek i pielęgniarzy na kursie specjalistycznym kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.