Bezpłatne Szkoły

UWAGA!
Rekrutacja na wszystkie semestry trwa cały rok!
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
przyjmujemy na semestr III.
Czekamy na Ciebie!

Szkoły ,,Ekspert" to Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Studium Zawodowe. Obie placówki mają uprawnienia szkół publicznych nadane przez Prezydenta Miasta Białegostoku decyzją EKF II nr 4320/2005 z dnia 13 IX 2005 roku.

Aktualności

Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.

Kurs realizowany jest w ramach projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejetności kadry pilęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących nastepstwem starzejącego się społeczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.