Aktualności

Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie: 

- pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek   26.11.2016 r. Bielsk Podlaski

- pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

- pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla piel.

- ochrony zdrowia pracujących

 

 

Kursy specjalistyczne w zakresie:                                                                                                         

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek   styczeń 2017

- wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.       grudzień 2016 /styczeń 2017 

- resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka dla piel. i poł. 

- resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych 03 grudnia 2016r.

- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego dla piel. i poł. 26 listopada 2016r. Bielsk Podlaski

                                    

Planowany termin rozpoczęcia kursów: listopad/grudzień 2016 r.   

KURS ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE

1. KURS SPECJALISTYCZNY ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE DLA PIELĘGNIAREK
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.  

2.  KURS SPECJALISTYCZNY ENDOSKOPIA DLA PIELĘGNIAREK 
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

3. KURS SPECJALISTYCZNY LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK 
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie Rolnik

 

Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” zaprasza na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZAWODZIE ROLNIK

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Wydarzenia

Podziękowania

Centrum Edukacji Ekspert miało przyjemność przeszkolić w roku 2014 aż 460 pielęgniarek i pielęgniarzy na kursie specjalistycznym kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.